Sociale communicatie

Sociale communicatie beïnvloedbaar door de ogen

Zojuist lees ik in de krant een interessant bericht wat te maken heeft met invloed op onze dialogen en communicatie. Tijdens een mediationtraject draait alles om de (hernieuwde) communicatie en de manier waarop. Vandaar dat ik dit graag met jullie wil delen.

Pauze

Iedereen heeft wel eens een pauze in zijn of haar relaas/verhaal etc. Helemaal normaal. Bovendien moet je toch ergens ook ademhalen…? Maar daarnaast dienen pauzes ook voor meerdere functies. Denk bijvoorbeeld aan contact maken met de ander tijdens die pauze. Je kijkt de ander aan….Luistert diegene nog wel? Begrijpt hij/zij waar het over gaat? Is de aandacht er nog? Kan je feedback ontvangen op hetgeen je zojuist verteld hebt? Is het tijd dat diegene nu aanhaakt en zelf iets gaat vertellen, of wellicht vragen gaat stellen?

Bovenstaande zijn enkele voorbeelden waar zo’n korte pauze in je verhaal voor kan dienen. Maar wat is er nu ontdekt?

Experiment

Wetenschappers van de Raboud Universiteit en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, hebben afgelopen woensdag (12/12/2018) hun experiment gepubliceerd in PLOS ONE.

Al langer is bekend dat de respons die je ontvangt tijdens een gesprek van invloed is. Logisch. Uit een eerder onderzoek in 2000 bleek al dat als gesprekspartners afgeleid zijn, wat zich uit in minder knikbewegingen en “uhuhm” zeggen, sprekers vaak de draad van hun verhaal kwijtraken.

Nu blijkt dat ook knipperen met de ogen van invloed is. Tijdens dit experiment voerden proefpersonen een gesprek met een virtuele avatar. Die knipperde juist kort óf lang. Deze oogknipper ging samen met een kort knikje, net zoals in werkelijke gesprekken. Onbewust doen wij dit ook allemaal.

Het effect van de oogknipper

Zoals eerder aangegeven vallen er natuurlijke pauzes in iemand verhaal. We noemen dat een rustpunt. Uit het experiment blijkt dat als iemand tijdens zo’n rustpunt in iemands betoog een lánge knipper met de ogen geeft, de tijd dat de ander doorpraat verkort wordt met zo’n 10%. Een lange knipper beslaat trouwens ruim een halve seconde.

Kort met de ogen knipperen (ongeveer 200 milliseconden) heeft ook wel effect, maar veel minder.

Het onderzoek is een aanwijzing voor de gevoeligheid van subtiele signalen van je gesprekspartner (aan jou als spreker). De helft van de sprekers had het oogknipperen opgemerkt. Niemand had het verschil in lengte gezien. Toch heeft het effect. Dit is gemeten. Het antwoord dat de spreker geeft op het volgen van een lánge oogknipper van de ontvanger, duurt gemiddeld 10% korter. 38 seconden i.p.v. 42 seconden. Kort geknipper leidde tot 5% verkorting; 40 i.p.v. 42 seconden.

Conclusie

Al uit eerder onderzoek was al bekend geworden dat een langer moment van de ogen sluiten, samenhangt met het verslappen van de aandacht. De onderzoekers zeggen nu dat een lange oogknipper het volgende signaal afgeeft;’ Schiet maar op, ik snap het nu wel’. Dit is dus (bewust of onbewust) van invloed op onze sociale communicatie.

Voor mij als mediator interessant. Toch eens wat meer op de ogen letten tijdens een dialoog en dit in mijn achterhoofd houden.

Om echt gehoord te worden tijdens een gesprek is het belangrijk om daar uiting aan te geven (door de ontvanger/gesprekspartner). Je gesprekspartner kijkt je aan, knikt, geeft geluiden af van aanmoediging en bevestiging. Pas als dat aan de orde is kan er een dialoog plaatsvinden. Uiteraard ook visa versa.

Bronvermelding:

Uitgelichte foto: Photo by Richard Štefún from Pexels

Artikel: NRC next donderdag 13 december 2018

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.