Goed nieuws uit de tweede kamer!

Ook minister Dekker ziet de voordelen van buitengerechtelijke geschilbeslechting. Mediators weten dit natuurlijk al lang en stippen dan ook vaak de voordelen aan die de Minister nu noemt in een brief aan de Tweede Kamer. Zoals;

  • Dat als mensen zelf hun eigen oplossing aandragen, hier een breder draagvlak voor is en de oplossing(en) dus beter nageleefd worden; m.a.w. het levert duurzame oplossingen op;
  • Bij mediation houdt men zelf de regie;
  • De bemiddelaar is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig;
  • Bij mediation heeft men oog voor de achterliggende problemen.

Ondanks de vele voordelen mag mediation vaker ingezet gaan worden dan nu het geval is. Men kent vaak het begrip “mediation” wel, maar komt niet op de gedachte dat het in hun geval ook een mogelijkheid kan zijn. Dit vind ook de Minister jammer en is voornemens om mediation meer op de kaart te gaan zetten, o.a. door voorlichting.
Ik als MfN-registermediator ben hier ontzettend blij mee. Zie om de desbetreffende brief te lezen op de link.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018D39311

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.