Mediation soorten, welke zijn er?

Als ik vertel dat ik (MfN-)mediator ben en bemiddelingen verricht, denkt men vaak meteen aan (vecht-)scheidingen. Op zich geen rare gedachte. Echter is er zoveel meer waar mediation een uitkomst kan bieden. Wat voor mediation soorten zijn er? Om daar een duidelijker beeld in te scheppen zet ik hieronder het een en ander uiteen.

De bekendste mediation soort; Echtscheidings-mediation

De bekendste; de scheidingen. Vaak gaat er aan een scheiding genoeg vooraf. Emoties rijzen de pan uit. Dit maakt de communicatie steeds moeizamer en misschien zelfs onmogelijk. Erg vervelend, want er komt veel bij kijken. Helemaal als er kinderen in het spel zijn. Niet alleen voor de toekomstige ex-en, maar ook voor de kinderen is het belangrijk om samen deugdelijke afspraken te maken voor de toekomst. Immers blijven zij de ouders en houden samen de verantwoordelijkheid.

  • Ieder kan zijn verhaal vertellen en emoties uiten. De mediator zoekt naar (gemeenschappelijke) belangen en benoemd deze. Vervolgens mondt dit uit in het zoeken naar oplossingen en maken van afspraken waar de deelnemers achter staan. Denk aan de omgang met de kinderen, de verdeling van het geld, eventuele alimentatie en opgebouwd pensioen.
  • Ook als de scheiding (al een poos) een feit is, kunnen er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld het zorgplan; dat kan opnieuw bekeken worden.

Relatie mediation

Deze soort van mediation heeft, in tegenstelling tot scheidingsmediation, het doel tot relatieherstel. Als de relatie niet soepel loopt kan het prettig zijn om inzicht te krijgen in patronen, gedrag en emoties. Hierdoor kan men uit de negatieve spiraal stappen en het beeld van elkaar, of hoe het zou moeten zijn, bijstellen. Er komt duidelijkheid over of er nog iets te redden valt.

Werk & mediation, ofwel arbeidsmediation

Op de werkvloer kan zich veel voordoen; kortom, deze mediationsoort behandeld arbeidsconflicten. Hier is tegenwoordig ook steeds meer over bekend. Helaas zijn er situaties van pestgedrag, onderdrukking en (onterechte) kritieken. Dit kan uitmonden in uitval en ziekte.

Daarnaast kan er ook wrijving zijn in de samenwerking. Dit kan zich afspelen tussen twee personen, maar ook tussen teams of afdelingen.

Door in gesprek te gaan kunnen er dingen bekend worden waar men geen weet van heeft. Door begrip kan er een passende oplossing komen. Ook de arbeidsrelatie ontbinden is een beslissing die kan vallen. Door hier goede afspraken over te maken, komt er rust en kan er een punt achter gezet worden.

Familie mediation

Familieruzies komen in de beste families voor. Deze kunnen oppervlakkig zijn en vanzelf “overwaaien”, maar helaas kunnen deze ook uitmonden in complexe situaties. Men wil niet meer met elkaar praten of er is geen contact meer. Dit is ook voor overige familieleden erg lastig. Denk maar aan de feestdagen of verjaardagen.

  • Het televisieprogramma “Het familiediner” draait om conflicten binnen families.
  • Een erfenis kan ook voor geschillen zorgen. In die situatie zit niemand daarop de wachten. Daarom kan het verstandig zijn om al preventief een mediator in te schakelen die het proces begeleid. Aan de andere kant denk je daar misschien totaal niet aan; In deze situatie is er al zoveel om te regelen. Helaas kan het gebeuren dat men er onderling niet uitkomt, of de afhandeling niet naar tevredenheid is. Ook dan kan bemiddeling (alsnog) ingezet worden.

Icoon opstelling bemiddelingstafel

Zakelijke mediation

Dit heeft ook met werk te maken, maar gaat om zakelijke geschillen waar bedrijven en/of andere professionele partijen bij betrokken zijn. Denk o.a. aan conflicten omtrent:

  • Overnames
  • Reorganisaties
  • Aandeelhouders
  • Fusies
  • Contractuele zaken

Mediation met de overheid

Steeds vaker vind er mediation plaats betreft conflicten tussen burgers en de Overheid. Mensen willen meedenken en vinden niet alles zomaar goed. Vooral niet als het van invloed is op het woongenot of de privé-situatie. Denk hierbij een een herinrichting van een dorpskern of woonwijk. Ook een afwijzing van een uitkering, vergunningsaanvraag of gemeentelijke aanslag kan voor conflicten zorgen.

Men kan vragen naar een gesprek onder leiding van een mediator.

Bemiddeling tussen buren

Ook buren mediation komst steeds meer voor. De tolerantie verdwijnt. Dit is te wijten aan het feit dat we steeds dichter op elkaar wonen, maar ook steeds minder contact hebben. Deze zaken kunnen snel escaleren. Meestal gaat het in wezen ook niet om die ene boom, schutting of hond.

Het is vervelend om dagelijks met dit geconfronteerd te worden. Eigenlijk kan het alleen maar verbeteren, juist door met elkaar in gesprek te gaan. Mocht het zo zijn dat de bemiddeling niet tot stand komt of of niets uitloopt, kan men zich altijd nog beraden betreft andere stappen of oplossingen die (individueel) te nemen zijn.

Dader-slachtoffer mediation

Dit is zoals de kop al zegt; mediation tussen dader en slachtoffer. Zowel een verdachte als een slachtoffer kan een verzoek tot mediation indienen. Het voordeel is dat de verdachte de mogelijkheid tot het maken van excuses heeft. Het slachtoffer kan de impact van het misdrijf uiteenzetten. Verder kan een gesprek zorgen voor angstvermindering. Het is zelfs mogelijk om tot afspraken te komen omtrent schade (vergoeding).

Door in te stemmen met mediation ontloopt de verdachte zijn straf niet. Wel kan er rekening gehouden worden met hetgeen tot stand is gekomen tijdens het mediationtraject en kan de straf anders uitvallen. Dit is aan de rechter.

Overige mogelijkheden

Het is niet beperkt. Denk aan conflicten in de zorg, onderwijs, MeToo problematiek, de uitvaart is niet gelopen zoals zou moeten, enz. Er kan altijd contact worden gezocht met een mediator om te bespreken of de desbetreffende situatie medieerbaar is.

Bron hoofdafbeelding

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.