Hoe werkt mediation?

Mediation Conflictbemiddeling Berkel en Rodenrijs Interventietechnieken

Stap 1. Conflict? Neem contact op

U zit vast en komt er niet meer uit. Praten helpt niet, het erbij laten zitten of juist overtuigen en eisen evenmin. Het overzicht is weg.

Dit is hét moment om een mediator in te schakelen voor conflictbemiddeling, bij voorkeur in overleg met de andere partij(en). Indien deze niet op de hoogte is/zijn van uw initiatief, bekijk ik samen met u hoe we daar alsnog voor kunnen zorgen.

Ook als opdrachtgever (bijvoorbeeld werkgever) en/of verwijzer kunt u contact met mij opnemen. Dan bespreken we uw hulpvraag en kijken wat er mogelijk is.

Een mediationtraject is maatwerk. Het aantal afspraken dat nodig is om een oplossing te bereiken is vooraf niet aan te geven. Dit is niet alleen afhankelijk van de aard van het conflict, maar ook van het aantal deelnemers en ieders inzet en betrokkenheid. In de meeste gevallen duurt een afspraak ongeveer 2 uur. Dit betekend tevens dat de factuur afhankelijk is van bovengenoemde aspecten. De kosten worden berekend middels een uurtarief. Desgewenst kan ik u van een offerte voorzien.

De stappen die genoemd worden zijn met elkaar verbonden. Er kunnen, afhankelijk van uw situatie, meerdere stappen per afspraak doorlopen worden. U kunt het zien als een soort leidraad richting het einde van uw conflict.

Mediation Conflictbemiddeling Berkel en Rodenrijs Toegankelijk

Stap 2. De eerste afspraak

Afspraken vinden plaats op neutraal terrein. Dit kan een ruimte zijn die ik voor u bespreek, maar u bent uiteraard vrij om zelf hierin een voorstel te doen. In de periode voorafgaand aan de eerste afspraak, zend ik u en de andere partij(en) diverse documenten toe, onder andere de mediationovereenkomst.

We starten de eerste afspraak met het doorlopen van deze overeenkomst zodat het helder is wat u kunt verwachten.

Onderzoeken wat er speelt

Tijdens die eerste afspraak gaan we op onderzoek uit om te zien wat er precies speelt. Waar en wanneer is het begonnen? Wat maakt dat u er zelf niet uitkomt? Zit er nog meer dwars en wat zijn de wensen van alle betrokkenen?

Door middel van verschillende interventietechnieken komen we tot de kern. Op deze manier wordt u samen met de andere partij(en) aan het denken gezet. Er komen meer én nieuwe inzichten plus, niet onbelangrijk, de dialoog komt (weer) op gang.

Mediation Conflictbemiddeling Berkel en Rodenrijs Brainstormen

Stap 3. Brainstormen

Om aan de wensen/belangen tegemoet te komen, gaat u samen met de andere partij(en) zoeken naar oplossingen. Dit gaat in de vorm van een brainstormsessie die ik leid. Het gaat in dit stadium nog niet om de haalbaarheid van de opties die genoemd worden. Vaak als men buiten het normale kader denkt, ontstaan er goede ideeën. Later gaan we met de reality check aan de gang.

Mediation Conflictbemiddeling Berkel en Rodenrijs Onderhandelen

Stap 4. Onderhandelen

Welke oplossingen zijn mogelijk en haalbaar? Kan een ieder zich erin vinden? Uiteindelijk komt er een lijst met mogelijke oplossingen die voor iedereen werkbaar moeten zijn. Dat is het moment om afspraken te maken.

Mediation Conflictbemiddeling Berkel en Rodenrijs Afspraken vastleggen

Stap 5. Afspraken vastleggen

De door u en de andere partij(en) gemaakte definitieve afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Als alles compleet en akkoord is, ondertekenen alle partijen deze.

Mediation Conflictbemiddeling Berkel en Rodenrijs Klaar voor de toekomst

Stap 6. Punt achter het geschil, klaar voor de toekomst

Het is fijn als de partijen met een goed gevoel uit elkaar gaan en allebei tevreden zijn over het resultaat. U kan de blik weer op de toekomst richten in plaats van op het verleden.

Contact

Vraag direct uw gesprek aan