Waarom mediation?

Naast mediation zijn er andere mogelijkheden om tot een oplossing komen. De meest bekende is misschien wel een gerechtelijke juridische procedure. Een bovenpartijdig persoon (de rechter) beslist dan over uw conflict. Wie heeft er gelijk en wat moet er gebeuren? Dit resulteert in een win-verliessituatie waarin uw relatie of contact met de andere partij(en) niet beter wordt, vaak zelfs slechter. Tevens kost een procedure veel energie, tijd en (als u zich niet voor rechtsbijstand heeft verzekerd) geld.

Mediation is een buitengerechtelijke oplossing die minder tijdrovend én minder kostbaar is dan een juridische procedure. Een mediator is tussenpartijdig, heeft geen oordeel en gaat niet over de inhoud. Het is immers uw conflict. De mediator gaat over het proces en faciliteert dit. U krijgt de kans om nu wél gehoord te worden en wordt begeleid bij het vinden van een oplossing. Het liefst een waarbij u de relatie kunt herstellen en weer met elkaar door één deur kunt. Als dat niet lukt, weet u waar u staat en kunt u het proces daardoor toch afsluiten.

Mediation biedt nog meer voordelen. Het proces verloopt informeel, is vrijwillig, vertrouwelijk en de beslissingen blijven bij u liggen. U weet tenslotte wat het beste aansluit bij uw situatie. Kortom; U heeft veel in eigen hand.

Waar een wil is, kan mediation de weg zijn. Met wederzijdse inzet en ruimte voor dialoog heeft mediation grote kans van slagen.

Mediation Conflictbemiddeling Berkel en Rodenrijs Interventietechnieken

Hoe dan?

Tijdens mediation krijgt iedereen de kans om zijn verhaal te vertellen. Door gebruik te maken van interventietechnieken en verschillende vragen kom ik met u tot de kern van het probleem. Langzaam maar zeker krijgen alle partijen meer én andere inzichten. Vaak ontstaat er ook een beter beeld doordat emoties bedaren. Door wederzijds begrip is denken over een oplossing (ineens) weer haalbaar. Mogelijke opties worden onder mijn leiding vertaald naar werkbare afspraken. De uiteindelijke definitieve afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze wordt door alle partijen ondertekend.

Met een mediator werkt u naar een win-winsituatie waarbij de relatie kan herstellen en deze een toekomst blijft houden. Het is vrijwillig, vertrouwelijk, goedkoper en sneller dan een juridische procedure. Het proces is op uw situatie toegespitst. De afspraken worden gemaakt met wederzijdse instemming.

Mediation Conflictbemiddeling Conflict

Voor welke conflicten is mediation geschikt?

Mediation kan ingezet worden voor allerlei vormen van conflicten. Het is zeker niet beperkt. Zo is dader-slachtoffer mediation inmiddels op de kaart gezet, maar denk ook aan relatieproblematiek, familiekwesties, geschillen in de (sociale) huursector, problemen mét of in het onderwijs, geschillen met de overheid, conflicten in de zorgsector, zakelijke kwesties of conflicten op het werk.

Mocht u zich afvragen of ik ook uw conflict kan bemiddelen? Blijf niet met de vraag zitten en neem vrijblijvend contact met mij op.

Contact

Vraag direct uw gesprek aan