inzicht in rol mediator

Vraag van de week 4; Neemt de mediator de beslissingen?

Men kan denken dat de Mediator alles oplost. Hij of zij beslist wat er moet gebeuren en hoe de oplossing eruit moet komen te zien.

Ik kan vertellen dat bovenstaande niet correct is. Juist zelfregie is een heel belangrijk onderdeel van mediation. Hiervan verschilt mediation dan ook met rechtspraak. De rechter beslist wel wat er moet gebeuren, wij doen dat dus niet. Maar hoe zit dat dan?

Zelfregie

De deelnemers aan mediation weten zelf het best hoe hun situatie eruit ziet. Zij weten dan ook als geen ander wat wél en wat juist niet gaat werken. Als mediator kan je meedenken, maar de beslissingen liggen echt bij de conflicterende partijen. Op die manier hebben ze zelf inspraak m.b.t hun wensen en belangen en kunnen ze onderling bepalen welke afspraken gemaakt gaan worden.

Dit heeft het gevolg dat de afspraken toepasbaar zijn in de situatie van de partijen. Daardoor is het ook houdbaarder voor de toekomst. Over het algemeen houdt men zich aan de afspraken en heeft mediation ook een positief effect op de onderlinge relatie. Rechtspraak heeft dat juist niet. Daarom spreken we bij mediation ook van win/win. Rechtspraak is win/los.

Rol mediator

De mediator faciliteert. Deze maakt mogelijk dat het gesprek plaats kan vinden. Deze begeleidt, maakt helder wat er speelt. In je emotie kan je zelf het overzicht kwijt zijn en niet meer rationeel nadenken. Daarvoor zit de mediator erbij. Die is objectief, neutraal en is er voor beide partijen. Door door te vragen naar de kern van het probleem (via allerlei vraagtechnieken) en dit duidelijk te krijgen voor de deelnemers, kunnen er stappen worden gezet richting de oplossing.

Wij noemen de mediator dan ook procesbegeleider. De deelnemers gaan over de inhoud. Het is immers hun conflict.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.