Wij zijn het MfN-register; Film

De Mediatorsfederatie Nederland heeft een video gelanceerd. Hierin wordt weergegeven wat de belangrijkste speerpunten zijn van mediation en de organisatie.

Omdat ook ik bij de club van gekwalificeerde en geregistreerde mediators hoor, draag ik met veel plezier deze film uit. Het zou fijn zijn als deze terrein wint en er meer bekendheid komt rondom het register en waar deze voor dient.

Zie hieronder de video.

Wij zijn het MfN-register

Beschermde titel

Iedereen kan zich mediator noemen. Helaas is dat geen beschermde titel. Indien u een conflict heeft en daar bemiddeling bij zou willen, is het prettig al u zeker weet dat u plaats neemt bij een mediator die voldoet aan vastgestelde condities en kwaliteitseisen. De MfN zorgt daarvoor. De titel MfN-registermediator is wél beschermd. Mocht u een mediator zoeken, kijk dan in ieder geval of deze hierbij aangesloten is.

Om aangesloten te kunnen worden bij de Mediatorsfederatie Nederland zal eerst een opleiding gevolgd moeten worden bij een van de erkende mediators opleidingen. Na afronding hiervan kan men beslissen wel óf niet door te gaan tot MfN-registratie. Ik heb de keuze gemaakt om wél voor de registratie en de kwaliteit te kiezen. Immers vind ik dat je professioneel moet handelen en daar hoort dit dan zeker bij. Allereerst moet er een voldoende behaald worden bij een schriftelijke toetsing. Daarna staat het licht op groen voor een assessment. Deze wordt beoordeeld middels een beoordelingsinstrument. De mediator in spe moet voldoen aan diverse eisen. Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen van een goede werkrelatie, het reguleren van de communicatie tussen de deelnemers, zelfvertrouwen uitstralen, een vertrouwt gevoel geven aan de deelnemers,moet kunnen reflecteren op eigen handelen en is in staat om bij een onveilige situatie goed te handelen. Echter zijn er nog veel meer eisen; Hier vind u de link naar het beoordelingsinstrument van Prein.

Slagingspercentage

Het slagingspercentage van het theorie examen is 88% in 2017. Het percentage van kandidaten die de eerste keer geslaagd zijn ligt op 76.8%, de overige zijn geslaagd middels 1 of meerdere herkansingen. Voor het assessment is het slagingspercentage 52,2% na de eerste keer,  de tweede of overige keren is dat hoger, namelijk 78,2% (2017). Zie hier de link naar het jaarverslag van de MfN.

Waar staan wij als MfN-registermediator voor?

Als er niet gecommuniceerd wordt, of althans, niet op de goede manier, en er wordt niet echt naar elkaar geluisterd, ontstaan er conflicten. Wij luisteren en begeleiden het mediationproces. Door mediation krijgen de deelnemers de kans om de dialoog aan te gaan en krijgt men de gelegenheid om elkaar wél te horen, te begrijpen en te zoeken naar oplossingen in hun belang.

Wij zijn gekwalificeerd, onafhankelijk, getoetst, erkend en geregistreerd. Op een professionele manier zoeken we naar een passende uitweg.

Wij voldoen aan:

Bemiddeling nodig?

Heeft u een conflict, samenwerkingsproblematiek, is er sprake van frictie, of is er een ander soort geschil waar u graag hulp bij zou willen? Zoals uitgelegd is de keuze voor een MfN-registermediator het verstandigst. Ik zou samen met u kunnen bekijken wat er speelt en wat ik zou kunnen betekenen. U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.